Monday, January 27, 2014

DESPRE PRIETENIE

Despre prietenie se scrie înc? din antichitate, se stabilesc virtu?i ale adev?ratului prieten ?i se dezbate natura rela?iilor. Este o problem? complex?, independent? de timp ?i spa?iu, în teorie, c?ci cu toate acestea conceptul de prietenie nuclear number 18 aplic?ri diferite, func?ie de structura interioar? a fiec?ruia ?i de timp ?i de spa?iu. Se bark c? o digital audiotape? cu progresul economic rela?iile interumane sufer? modific?ri, iar prietenul se rezum? la un simplu amic, cu idolize între?ii o conversa?ie, rela?ie lipsit? de orice angajamente ?i implicari emo?ionale. O fost? coleg?, acum studiind în Statele Unite, îmi spunea c? cei de acolo nu se implic? de fel într-o rela?ie de prietenie ?i-mi d?dea un exemplu concret. O coleg? de camer?, cu plow petreci mai supply timpul ?i care într-o zi î?i m?rturise?te c? are gânduri sinuciga?e nu trebuie s? o aju?i vorbind cu ea, chiar dac? î?i îndreapt? aten?ia spre tine în mod special, ci o aju?i raportând totul unei persoane superioare, de obicei consilierului facult??ii. Dac? ai o problem? o rezolvi singur. Se pare, deci, c? în ?? dumbfound mai dezvoltate prieteni adev?ra?i sunt caracteriza?i prin absen??, iar omul dominat de frustr?ri î?i îndreapt? adesea aten?ia spre psiholog, singurul c?ruia i se confeseaz?. ??rile mai pu?in dezvoltate, în special cele de origine latin? se g?sesc într-o alt? situa?ie. E recunoscut faptul c? latinii sunt mai înclina?i spre petreceri ?i rela?ii cordiale. ?i în condi?iile de fa?? prietenul este cel de care te sim?i ata?at emo?ional, o persoan? spre care te po?i îndrepta mereu s?-I împ?rt??e?ti ?i cele bune ?i cele rele, o persoan? pe care o tratezi ?i de care e?ti tratat cu sinceritate. Adesea ne lovim de un stereotip, mai mult al vorbirii decât al gândirii: acela c? membrii familiei sunt întotdeauna adev?ra?ii prieteni care te accept? a?a cum e?ti ?i te sprijin?... If you want to get a full essay, order it o n our website: OrderCustomPaper.com

If you want to get a full essay, visit our page: write my paper

No comments:

Post a Comment